2017-es előadások, nyilvános rendezvényeink

Novemberi nyilvános rendezvényünk

Szerdán, 2017. nov. 29-én, 19 órakor a Bruder Klaus templom nagytermében, Stuttgart, Albert-Schäfflestr. 30.

Az előadás címe: Kós Károly élete és munkássága
              a XX. századi történelem eseményei tükrében

Előadó:            Czeglédy Enikő

Tartalom:  

-  A dualizmus utolsó éveinek hatása Kós Károly családja és saját életére

-  Az első világháború előzményei és következményei

           - IV. Károly koronázása

          - Törökországi kiküldetés

          - Trianoni döntés és a “Kiáltó Szó “

-  A két viágháború közötti erdélyi kisebbségi művelődési élet megszervezése

         - Szépmíves Céh

         - Helikon és az Erdélyi írók közössége

         - Barabás Miklós Céh

-  A második világháború előtt, alatt és következményei

-  A "szocializmus építése”

-  Feleségével Budapesten 1956 októberében, az események alatt

-  Időskori és aggastyánkori napi penzumok, események

-  Összefoglalás

Előadónktól, aki Kós Károly unokája,  bensőséges és hiteles beszámolót és előadást kaptunk.

----------------------------------------------------------

Szeptemberi nyilvános rendezvényünk

Szerdán, 2017 szept. 27-én a Bruder Klaus templom nagytermében, Stuttgart, Albert-Schäfflestr. 30

Az előadás címe: Almásy László,
                         a Szahara felfedező utazója,
                         Az angol beteg címü film höse

Előadó: Dr. Kubassek János, az érdi Földrajzi Múzeum igazgatója

Az előadásról:

Az előadó nyomon követte a 20. század egyik legérdekesebb földrajzi felfedező utazójának életpályáját, a bölcsőtől a koporsóig. Három évtizedes kutatásai eredményeképpen bemutat­ta Bernsteint, és Almásy afrikai utazásainak helyszíneit, Egyiptomot, a Nílus völgyét, az általa felfedezett sivatagi oázisokat, a Gilf Kebír és az Uweinat-hegység rejtelmes sziklabirodalmát. Ismertette Almásy szerepét Rommel Afrika Korps erőinél a Líbiai-sivatagban, valamint titkos küldetéseit a II. világháború idején. Felelevenítette a cserkész, a vadász, az autóversenyző, a pilóta, a kutató és az író, valamint a katona alakját és kalandos életének epzóidjait. Az előadó két afrikai expedíció során bejárta az Almásy által felfedezett sivatagi helyszíneket, Vádi Szúra szikla­barlangjait, ahol az Úszó emberek őskori sziklafestményei találhatók. Ismertette a népbírósági pert, menekülését és halála körülményeit. Kutatásait A Szahara bűvöletében című könyvében tette közzé.

---------------------------------------------------------------------

Júliusi nyilvános rendezvényünk,
egy
különleges zenei esemény

Dr. Angster Judit privátdocens bemutatta egyedi kísérleti orgonáját és
Wittmann-Pintér Anna koncertet adott e nagyszerű hangszeren.

Időpont: 2017. július 5., szerda

Helyszín: Fraunhofer-Institut für Bauphysik, Abteilung Musikalische Akustik, Stuttgart, Nobelstr. 12

Műsor:

'Mi Atyánk, ki vagy a Mennyekben'
   F. Mendelssohn-Bartholdy: d-moll szonáta
   J. S. Bach: c-moll Passacaglia

Előadás
: Orgonakutatás a Fraunhofer-intézetben reneszánsztól napjainkig

A. Vivaldi-J. S. Bach: d-moll concerto
J. J. Froberger: Toccata per l´Elevazione
B. Bakfark: Fantasia in g
D. Antalffy-Zsiross: Játékos faunok
Zs. Gárdonyi: Mozart changes

----------------------------------------------------------

2017-es busz-kirándulás

Augsburgba 2017 június 10-én

Program:

8.00-10.30 Stuttgart-Augsburg

10.30-12.30 Városvezetés "2000 év története 2 órában" két csoportban magyar és német vezetövel.

12.30-14.00 ebéd egy vendéglőben a közelben

14.00-15.00 Schultheis Éva elvezet a két legszebb templomba

15.00-15.30 Fagylalt, kávé...

15.30 Indulás hazafelé, de kis kerülővel áthajtunk a Lechmezőn és felidézzük a gyászmagyarok kalandjait.

A buszt megtöltő csaknem 50 személy újból egy szép napot töltött el közösen!