2017-es előadások, nyilvános rendezvényeink

Novemberi nyilvános rendezvényünk

Szerdán, 2017. nov. 29-én, 19 órakor a Bruder Klaus templom nagytermében, Stuttgart, Albert-Schäfflestr. 30.

Az előadás címe: Kós Károly élete és munkássága
              a XX. századi történelem eseményei tükrében

Előadó:            Czeglédy Enikő

Tartalom:  

-  A dualizmus utolsó éveinek hatása Kós Károly családja és saját életére

-  Az első világháború előzményei és következményei

           - IV. Károly koronázása

          - Törökországi kiküldetés

          - Trianoni döntés és a “Kiáltó Szó “

-  A két viágháború közötti erdélyi kisebbségi művelődési élet megszervezése

         - Szépmíves Céh

         - Helikon és az Erdélyi írók közössége

         - Barabás Miklós Céh

-  A második világháború előtt, alatt és következményei

-  A "szocializmus építése”

-  Feleségével Budapesten 1956 októberében, az események alatt

-  Időskori és aggastyánkori napi penzumok, események

-  Összefoglalás

Előadónktól, aki Kós Károly unokája,  bensőséges és hiteles beszámolót és előadást kaptunk.

----------------------------------------------------------

Szeptemberi nyilvános rendezvényünk

Szerdán, 2017 szept. 27-én a Bruder Klaus templom nagytermében, Stuttgart, Albert-Schäfflestr. 30

Az előadás címe: Almásy László,
                         a Szahara felfedező utazója,
                         Az angol beteg címü film höse

Előadó: Dr. Kubassek János, az érdi Földrajzi Múzeum igazgatója

Az előadásról:

Az előadó nyomon követte a 20. század egyik legérdekesebb földrajzi felfedező utazójának életpályáját, a bölcsőtől a koporsóig. Három évtizedes kutatásai eredményeképpen bemutat­ta Bernsteint, és Almásy afrikai utazásainak helyszíneit, Egyiptomot, a Nílus völgyét, az általa felfedezett sivatagi oázisokat, a Gilf Kebír és az Uweinat-hegység rejtelmes sziklabirodalmát. Ismertette Almásy szerepét Rommel Afrika Korps erőinél a Líbiai-sivatagban, valamint titkos küldetéseit a II. világháború idején. Felelevenítette a cserkész, a vadász, az autóversenyző, a pilóta, a kutató és az író, valamint a katona alakját és kalandos életének epzóidjait. Az előadó két afrikai expedíció során bejárta az Almásy által felfedezett sivatagi helyszíneket, Vádi Szúra szikla­barlangjait, ahol az Úszó emberek őskori sziklafestményei találhatók. Ismertette a népbírósági pert, menekülését és halála körülményeit. Kutatásait A Szahara bűvöletében című könyvében tette közzé.

---------------------------------------------------------------------

Júliusi nyilvános rendezvényünk,
egy
különleges zenei esemény

Dr. Angster Judit privátdocens bemutatta egyedi kísérleti orgonáját és
Wittmann-Pintér Anna koncertet adott e nagyszerű hangszeren.

Időpont: 2017. július 5., szerda

Helyszín: Fraunhofer-Institut für Bauphysik, Abteilung Musikalische Akustik, Stuttgart, Nobelstr. 12

Műsor:

'Mi Atyánk, ki vagy a Mennyekben'
   F. Mendelssohn-Bartholdy: d-moll szonáta
   J. S. Bach: c-moll Passacaglia

Előadás
: Orgonakutatás a Fraunhofer-intézetben reneszánsztól napjainkig

A. Vivaldi-J. S. Bach: d-moll concerto
J. J. Froberger: Toccata per l´Elevazione
B. Bakfark: Fantasia in g
D. Antalffy-Zsiross: Játékos faunok
Zs. Gárdonyi: Mozart changes

----------------------------------------------------------

2017-es busz-kirándulás

Augsburgba 2017 június 10-én

Program:

8.00-10.30 Stuttgart-Augsburg

10.30-12.30 Városvezetés "2000 év története 2 órában" két csoportban magyar és német vezetövel.

12.30-14.00 ebéd egy vendéglőben a közelben

14.00-15.00 Schultheis Éva elvezet a két legszebb templomba

15.00-15.30 Fagylalt, kávé...

15.30 Indulás hazafelé, de kis kerülővel áthajtunk a Lechmezőn és felidézzük a gyászmagyarok kalandjait.

A buszt megtöltő csaknem 50 személy újból egy szép napot töltött el közösen!

---------------------------------------------------------

2017-es előadások, korábbi nyilvános rendezvényeink

2017. április 26. Nt. Dr. Gémes István
A reformáció hozadéka -- Mit hozott a magyar népnek?

Az előadás rövid tartalma:

Számunkra furcsa a középkori helyzet, a világi és egyházi hatalom összefonódása.
Tudtak-e ezen változtatni a különböző reformmozgalmak?
Mit jelentett a főúri pártfogás?
Horváth János irodalomtörténész a XVI. század irodalmát „A reformáció jegyében“ címen elemezte.
Mit jelentett a reformáció a három részre szakadt ország magyar népének?
Milyen kultúr-, művelődés-, nyelvpolitikai és öneszmélési impulzusokat kapott tőle?
Humanizmus és reformáció összeszövődése.
Közművelés és nyomda(ipar), olvasás és a mindennapi nyelv.
No és milyen személyes üzenete volt egy hagyományosan „keresztény” nép számára?
Oknyomozó kutatás a magyar történelem egy igen bonyolult korszakában.

---------------------------------------------------------

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója

– az Erasmus Akadémia által rendezett megemlékezés

1. Schultheis Éva és Mahle Csilla részleteket ad elő a mártír költő, Gérecz Attila Varázsdob című költeményéből

    Borongva zsong a szél,
   oly lomha lombja kél
   a tájnak,

   gomolygón fény kering,
   mint omló éveink,
   ha fájnak.

   Bíborló napkorong
   kibomlott hantra bont
   palástot,

   ha szád ízéről zeng
   halált idéző szent
   varázsdob…

  

2.  Wittmann-Pintér Anna zongorán előadja Chopin Forradalmi etűdjét

 

3. Dr. Berényi János, Magyarország stuttgárti főkonzulja köszöntőt mond

  

4. Nt. Dr. Gémes István bevezetőt és imát mond

  

 5. Tamási Lajos a fegyveres harcok megkezdődésekor írt, Piros a vér a pesti utcán című híressé vált versét  Dr. Szabados Endre tolmácsolja, ahogy 1956-ban Szekszárdon is

    Megyünk, valami láthatatlan
   áramlás szívünket befutja,
   akadozva száll még az ének,
   de már mienk a pesti utca.

   Nincs már teendő?: ez maradt,
   csak ez maradt már menedékül,
   valami szálló ragyogás kél,
   valami szent lobogás készül.

   Zászlóink föl, ujjongva csapnak,
   kiborulnak a széles útra,
   selyem-színei kidagadnak:
   ismét mienk a pesti utca!

   


 6. Wittmann-Pintér Anna zongorán előadja Chopin Fantasie impromptu  című darabját


7. Dr. Tőkéczki László, az ELTE tanszékvezető történésze megtartja ünnepi előadását:

Sorsdöntő napok okt. 29 körül, a megtorlás kihatása a társadalomra

  

 8. Az EAST-együttes 56 című felvételének vetítése

https://www.youtube.com/watch?v=wL5RpQuanUo

 

9.  Dr. Benczúr-Ürmössy Gábor, az Erasmus Akadémia elnöke fénykép dokumentumokat mutat be, melyek 1956 október 25-én délután készültek az u.n. „véres zászlós” tüntetésen.

 

10.  Schultheis Éva bemutatja „a múlt egy szeletét”, az Irodalmi Újság 1956. november 2-i kiadványát. 

 

11. Az 56-os forradalom Stuttgártban és Stuttgárt környékén élő veteránjai

           Dr. Benczúr-Ürmössy Gábor, Biczó Zoltán, Jäger Lajos,
            Jäger Marika, Marosi Gabriella, Dr. Marosi László,
            Rákász Sándor, Dr. Szabados Endre, Dr. Trencséni János
,

      mint a forradalmi események résztvevői beszámolnak
      az október-novemberi napok általuk is átélt eseményiről

            a Stuttgárti Magyar Cserkészcsapat
     Jablonkay Lydia
vezetésével megjelent tagjainak, mint
     a fiatal, a hagyományokat átvevő korosztály képviselőinek.

Jäger Lajos:

A stuttgárti 56-os öreg diáktársaimmal mi ahhoz a generációhoz tartozunk, akik 1956-ban nagy lelkesüléssel, sok hittel és nagyon sok reménnyel kimentünk az utcára, és fegyvert fogtunk, hogy megszabadítsuk az országot az elnyomástól. A harcot elvesztettük. De mégis büszkék vagyunk rá hogy megtettük kötelességünket, mint ahogy azt a magyar ifjúság 1848-ban is megtette…


  

12. Marosi Gabriella és Jäger Marika kitűzik a Kossuth-címert a cserkészek mellére, azt a címert, amelyet már az első napon követelt a nemzet, és amely a lyukas zászlóval együtt a forradalom szimbóluma lett.


13. Ferenczy-Vass Éva (és János) elmondja
      Kenneth Klára Anyu, tüntetni megyek
című versét

   Tegnap még, selymes szőke hajad
   simogatta szelíd anyai kéz...
   Ma fegyverrel a kezedben
   barikádra mész...

   Tegnap még féltél az iskolában,
   Hogy a leckét nem tudod jól...
   Ma? Orosz túlerővel szemben
   A géppisztolyod szól...

   Csak tizennégy éves voltál
   Vézna, kékszemű gyerek,
   Bekiáltottál a konyhába:
       Anyu, most tüntetni megyek!!!

   

 

14. Wittmann-Pintér Anna zongorán előadja Chopin Funeral March művének részletét

 

15. Az európai labdarúgás egyik jeles képviselőjének, a Lazio Roma csapatának egy olyan dal a himnusza, amelynek olasz szerzői az ’56-os magyar szabadságharcnak állítanak emléket –
GangstaNJ videojának
vetítése: Avanti ragazzi di Buda

           https://www.youtube.com/watch?v=nIat-_cmhR4

 

16. A veteránok válaszolnak a cserkészek kérdéseire, amelyek a forradalom eseményeiben való személyes részvételükre és élményeikre vonatkoznak.

            - A Corvin-köz miért volt olyan fontos?

            - Láttatok harcokat, esetleg részt is vettetek benne?

            - Mi történt az iskolákban 56-ban?

            …

 

17. Marosi Gabriella bemutatja egy festményét:

A kép saját élményeim alapján készült. A forradalom alatt a város sok részén jártam, így sok mindent láttam és átéltem. Ezen benyomások és élmények alapján később rajzokat és skicceket készítettem, melyek hosszú évekig a mappámban nyugodtak. 2006-ban, a forradalom 50. évfordulóján Keszthelyen több képemmel együtt állítottam ki.  Az említett rajzok alapján terveztem meg és készítettem el ezt az összefoglaló festményt.


18. Jablonkay Lydia megemlékezik Sujánszky Jenő, 56-os szabadságharcosról, akinek az érdeme
(és Péntek Róberté), hogy Párizsban is minden évben ünneplik az 1956-os magyar forradalom évfordulóját:  

A Diadalívnél lévő ismeretlen katona sírja az örök-lánggal a mindenkori elesett francia katonáknak állít emléket. Egyetlen kivétel azonban még is van. Minden évben október 23-án a magyar forradalom áldozatai, hősi halált halt mártírjai és a megtorlásban kivégzettek tiszteletére élesztetik fel a lángot.

19. Schultheis Éva méltató szavaival bevezetve a Corvin-köziek tiszteletére bemutatjuk
Cseh Tamás/ Bereményi Géza szívbemarkoló balladáját.  

           https://www.youtube.com/watch?v=TaWQaTdbmeQ

 

20. Mahle Csilla összefoglalja:

Az 56-os eseményeket aktívan megélt akkori fiatalok tehát átadja a mai ifjú generációnak a felelősség stafétáját. Ez a két generáció párbeszéde ugyanis jóval több mint csupán időbeni visszatekintés: Tettre hívó üzenet ez minden elkövetkező generáció számára. Mert 1956 szabadságért küzdő szelleme nem egy lezárt esemény, hanem az elnyomás, a hamis ideológiák, a hazug rendszerek elleni örök emberi felkelés szimbóluma…


21. Dr. Tempfli Imre zárszót és imát mond.

 

22. A résztvevők eléneklik a Magyar Himnuszt.