Meghívó

Kedves Erasmus-Tagok, Barátaink, Támogatóink, meghívunk Benneteket a következő nyilvános rendezvényünkre:

Szerdán, 2018. szept. 26-án, 19 órakor a Bruder Klaus-templom nagytermében, Stuttgart, Albert-Schäfflestr. 30.

Az előadás címe: Mátyás király és szülővárosa Kolozsvár

Előadó: Dr. Gaal György, Kolozsvár

Nagy királyunkkal foglalkozni mindig érdemes, ezúttal különösen, mert a magyarság Mátyás király-emlékévet hirdetett 2018-ra. Kiválóan képzett és hivatott előadót nyertünk meg, márcsak helyi kötödése folytán is, ahogy rövid életrajza és munkái mutatják.

Az előadás rövid vázlata:

            – Mátyás családja, szülővárosa

            – útja a trónig

            – hatalmának megerősítése

            – Mátyás király házassága

            – a reneszánsz királyi udvar

            – Mátyás hatalmának kiterjesztése

            – utódlásának kérdése

            – halála, temetése

            – utóélete, emlékezete

            – a kolozsvári Mátyás-kultusz

Mindenkit szeretettel várunk!

Dr. Benczúr-Ürmössy Gábor            Pikulski Anna

elnök                                         alelnök

-----------------------------------------------------------

Az előadó életrajza:

Gaal György (1948. február 16., Kolozsvár) irodalom- és művelődéstörténész.

Iskoláit a kolozsvári Ady-Şincai Líceumban (volt Református Kollégium) végezte, majd a Babeş–Bolyai Tudományegyetemen szerzett angol–magyar szakos diplomát (1971) és irodalomtudományi doktorátust (1981). Diákévei alatt az Echinox című háromnyelvű diákművelődési folyóirat magyar szerkesztője, a Magyar Irodalomtudományi Diákkör elnöke. Tagja a Gaál Gábor Körnek és a Korunk munkatársi csoportjának. 1971-től a kolozsvári 11-es számú (ma Báthory István), majd a 3-as számú (ma Apáczai Csere János) Líceumok tanára, 1982-től a Brassai Sámuel Líceumban tanít angolt, magyart és világirodalmat. 1985-től a Protestáns Teológiai Intézetben a magyar nyelvészet előadója. 2008-tól nyugalmazott. Az 1960-as évek végétől különösen Kolozsvár helytörténetét kutatja. A Korunk hasábjain jelennek meg 1972-től kezdve a Házsongárdi temetőre vonatkozó első dolgozatai. Az 1990-es évektől Kolozsvár-kalauzai, várostörténeti kötetei igen keresettek. A Házsongárdi temető legjobb ismerőjeként tartják számon. Köteteket, tanulmányokat közölt az angol és magyar irodalomtörténet, oktatás- és iskolatörténet, sajtótörténet, orvostörténet tárgyköréből is.

A Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság tagja (1983), a Romániai Írószövetség tagja (1990; az Írószövetség díja: 1999, 2004, 2009), az Erdélyi Múzeum-Egyesület nagyválasztmányi tagja (helytörténeti pályázatának díjazottja: 1991, Gr. Mikó Imre-díj: 2008, Spielmann József Orvostörténeti díj: 2009), a Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság alelnöke (1990), országos elnöke (2003), kiváló oktató (1998), a Házsongárd Alapítvány ügyvezető elnöke (1999), az MTA köztestületi tagja (2000), Apáczai-díj (2005), Hódmezővásárhely tiszteletbeli polgára (2005), a Magyar Kultúra Lovagja (2007), a Protestáns Teológiai Intézet tiszteletbeli professzora (2007), az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület tiszteletbeli tagja (2010), a Magyar Érdemrend lovagkeresztjének birtokosa (2012).

----------------------------------------------------------- 

Fontosabb kötetei:

Kalauz a régi és az új Kolozsvárhoz. Kolozsvár, 1992.

Berde Áron útja a természettudományoktól a közgazdászatig. Kolozsvár, 1993. [ETF 214.]

A Házsongárdi temető térképe. Kolozsvár, 1994.

Magyarok utcája. A kolozsvári egykori Bel- és Külmagyar utcák telkei, házai, lakói. Kolozsvár, 1995. [ETF 221.]

Tört kövön és porladó kereszten. Pusztuló múlt és fájó jelen a Házsongárdi temetőben.

Kolozsvár, 1997. (II. kiadás 1999; III. kiadás: 2002, IV. bővített kiadás: 2003, V. átdolgozott kiadás 2009, 2010)

Egyetem a Farkas utcában. A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem előzményei, korszakai és vonzatai. Kolozsvár, 2001. (II. kiadás 2002. III. bővített kiadás 2012)

Kolozsvár. Millenniumi kalauz. Kolozsvár, 2001.

Múzsák és erények jegyében. Dolgozatok Erdély unitárius múltjáról. Kolozsvár, 2001.

Ház a Főtér sarkán. A kolozsvári Rhédey-palota. Kolozsvár, 2004.

Kolozsvár vonzásában. Tanulmányok, megemlékezések. Pallas–Akadémia Könyvkiadó. Csíkszereda, 2005.

Képes Kolozsvár. A belváros írásban és képekben. Kolozsvár, 2007. (II. bővített kiadás: 2012)

Gál Kelemen – Benczédi Gergely – Gaal György: Fejezetek a kolozsvári Unitárius Kollégium történetéből. A kollégium alapításának 450. évfordulójára. Kolozsvár, 2007.

Gaal György–Gránitz Miklós: Örök Házsongárd. Kolozsvár és sírkertje a századok sodrában. I–II. kötet. Pharma Press, Budapest, 2010.

Kolozsvár. Történelmi városkalauz. Barót, 2011. [Tortoma útikönyvek.]

A „szép, jó és igaz” Magvetője. Százötven év az egyház és művelődés

szolgálatában. Kolozsvár, 2011. [Keresztény Magvető füzetei 47.]

A múzsák és erények kertjének őre. Dr. Gál Kelemen kollégiumigazgató pályarajza. Kolozsvár, 2014. [Keresztény Magvető füzetei 48.]

Cluj-Napoca. Ghid turistic, istoric, cultural. Baraolt–Cluj-Napoca, 2014.

Asztalos Lajos – Gaal György: Kolozsvár fiataloknak. Temesvár, 2015.

Születtek Kolozsvárt. Tizennyolc pályakép nagyjainkról a város hétszáz esztendős történetében foglalva.[Kolozsvár, 2016].

A Házsongárdtól a Kismezőig. Kolozsvári sírkertek a XIX–XX. századból. [Kolozsvár, 2016.]

Kolozsvár a századok sodrában. Várostörténeti kronológia. Kolozsvár, 2016.

Shakespeare köpönyege. Angol-amerikai és összehasonlító irodalmi esszék, tanulmányok. Kolozsvár, 2018.